Tilbake til Mer…

Oppdrett

Trondheim Akvarieklubbs oppdrettskampanje

NB!

Vi i klubben ønsker å samle inn alle oppdrett som blir gjort og det er derfor ingen nedre grense på hvor enkelt oppdrettet er. Reglene for å registrere et oppdrett er enkle. Minst en yngel må ha overlevd til 8 uker etter klekking.
Hvis du har gulloppdrett må oppdrettet bevitnes av styremedlemmer.

NB! Informasjonen nedenfor med rød skrift er ikke gjeldende for øyeblikket. Dette fordi Norsk Akvarieforbund ikke har normal drift og aktivitet.

Vi lanserer derfor vår egen interne oppdrettskampanje. Bruk lenken «Meld inn oppdrett» under fanen «Mer»

Vi vil trykke opp egne diplomer og egen premiering. Vi kommer med mer info når alt er på plass. Du kan allerede nå starte registrering av dine oppdrett.


(Har du et oppdrett du mener er førstegangs i Norge, eller et oppdrett som er i eliteklassen kan du lese mer om dette på
 http://www.akvarieklubb.org/oppdrettskampanjen.
For øvrig informasjon om regler og oppdrettsvalører kan du gå inn på http://www.akvarieklubb.org/oppdrettskampanjen

Oppdrett for 2019 vil bli registrert av medlemmene selv her. https://www.oppdrettskampanjen.norskakvarieforbund.no  Registreringen blir klar etter NAF sitt årsmøte 6.april.

Dette er den nye siden for oppdrett hos Norsk Akvarieforbund. Ta kontakt med styret for å få brukerrettigheter.)

Knut Frengen
Oppdrettsansvarlig
Trondheim Akvarieklubb